Lippudest ja -mastidest

Lippudest ja -mastidest

Avaleht / Lippudest ja -mastidest

Olulisim on enne lipumasti soetamist, selle planeerimine ja sellele väärika asukoha leidmine – olgu see siis kas maja ees või sisehoovis. Selleks oleks mõistlik eemalt, igast ilmakaarest vaadata ja veenduda, et paigaldatav lipp oleks hästi eksponeeritud. Järgnevalt peaks arvestama hoonete kõrgustega, sest lipp võiks ulatuda ca 1m üle katuseharja. Avatud alade puhul on mõistlik eelistada võimalikult kõrgeid maste. Täpsemad soovitused arvestades lippude suuruseid leiate siit.

Eesti lipu kasutamise kord on reguleeritud Eesti lipu seadusega. Seaduses sätestatud normid on miinimumnõuded Eesti lipu kasutamiseks. See tähendab, et seaduse norme täites võib igaüks heisata Eesti lipu sagedamini kui seaduses on sätestatud.